PEG BPG 5

Specjalnie opracowany, oparty na glikolach, bardzo twardy smar bez punktu kroplenia. Bardzo odporny na wymywanie przez wodę zimną, gorącą, morską i ich gorące pary. Odporny również na słabe kwasy, ługi, środki żrące, gorące kleje. Zachowuje swoje właściwości smarne również w obecności rozpuszczalników, benzyny i ich oparów. Posiada bardzo dobrą spoistość. Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych, tulei, rękawów, wrzecion, do uszczelnień labiryntowych, zaworów parowych pracujących w bardzo trudnych warunkach.

 

Nazwa produktu

 

klasa NLGI

 

DIN 51502

 

zakres temp. roboczych

 

temp. kroplenia

 

zagęszczacz

 

olej bazowy

Lepkość oleju bazowego w 40oC

Test VKA w [N]

PEG BPG 5

3-5

M3-5N-20

-20 do +150 krótkotrwale +220

bez punktu kroplenia

bentonit

glikol