SIL LSP

Smar do niskich temperatur, oparty na bazie oleju silikonowego, przeznaczony do nisko i średnioobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych. Smar bardzo odporny na niskie temperatury oraz wilgotne i mokre środowisko pracy. Nie zawiera żadnych cząstek stałych dzięki czemu charakteryzuje się bardzo niskimi oporami pracy w niskich temperaturach. Odporny na utlenianie i temperatury, obojętny chemicznie, niskie parowanie, nie tworzy nagarów, dobra kompatybilność do powszechnie stosowanych materiałów uszczelniających, nie jest zgodny z elastomerami na bazie silikonu. Może być stosowany do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, łożysk pomp, łożysk pracujących w kontakcie z rozpuszczalnikami, benzyną, gazami i ich oparami, do smarowania gumy-kauczuku, gumy-plastyku, gumy-szkła, plastyk-plastyk, kable Bowdena, łańcuchy w wysokich temperaturach, itp.

Nazwa produktu

klasa NLGI

DIN 51502

zakres temp. roboczych

temp. kroplenia

olej bazowy

Gęstość w 15oC

SIL LSP 000 LV

000

MSI000-70

-70 do +160

krótkotrwale +200

>200

silikon

1000

SIL LSP 1 LV

1

MSI1-70

-73 do +180

krótkotrwale +200

>200

silikon

1000

SIL LSP 2 LV

2

MSI2-70

-70 do +180

krótkotrwale +200

>200

silikon

1000