Tantal SE – syntetyczny biodegradalny olej przekładniowy

Specjalnie opracowane oleje syntetyczne biodegradalne, które zostały opracowane mając na względzie zapobieganie zagrożeniu środowiska przy utylizacji oleju. Są produkowane z mieszanki specjalnych naturalnych i syntetycznych płynów estrowych uznanych za ulegające biodegradacji w więcej niż 90% wg testu CEC L-33-T-82 po 21 dniach badania. Te wysokojakościowe oleje o wybitnych walorach antyzużyciowych są przeznaczone do zastąpienia olejów mineralnych poprzednio używanych w leśnictwie i górnictwie. Spełniają wymagania wielu aplikacji.
WŁAŚCIWOŚCI:

 • Kompatybilny z olejem mineralnym
 • dobra kompatybilność z elastomerami i uszczelkami
 • Szeroki zakres temperatur
 • Dobre właściwości lepkościowe nawet przy wysokich prędkościach ścinania
 • Dobra odporność na utlenianie
 • Wysoka temperatura zapłonu
 • Chroni przed zużyciem
 • Szybko biodegradowalny

ZASTOSOWANIA:

 • Do przekładni pojazdów i maszyn pracujących w obszarach chronionych środowiskowo
 • Przemysłowych skrzyń biegów pracujących w obszarach chronionych środowiskowo
 • Dla hydrauliki w chronionych środowiskowo obszarach, zamki, zapór, oczyszczalnie ścieków
 • Lin w chronionych środowiskowo obszarach
 • Dla łańcuchów w obszarach chronionych
 • Do smarowania i konserwacji elementów takich ja: części maszyn, śruby, zawory, nakrętki, śruby, sprężyny, zawiasy, zamki itp.

PARAMETRY

jednostki

wartości

Klasa lepkości ISO VG

68

100

150

220

320

460

Lepkość kinematyczna w 40oC

mm2/s

70

100

150

220

320

460

Gęstość w 20oC

kg/m3

830

900

910

910

900

950

Temperatura płynięcia

oC

- 45

- 20

- 30

- 30

- 20

- 20

Temperatura zapłonu

oC

170

290

270

290

300

300

Wskaźnik lepkości

200

190

174

174

174

174

Zdolność do przenoszenia obciążeń FZG Test A/8.3/90

>12