Tantal S – syntetyczny wysokotemperaturowy olej przekładniowy

W 100% syntetyczny oparty na bazie PAO, bardzo wysoko rafinowany olej przeznaczony do smarowania pracujących w wysokich temperaturach przekładni, łożysk i łańcuchów. Poza jego doskonałą stabilnością w wysokiej temperaturze – gwarantuje doskonałą ochronę przed zużyciem i bardzo dobrą ochronę przed korozją. Nadaje się do łożysk, powierzchni ślizgowych pracujących w wysokich temperaturach. Bardzo dobra kompatybilność z uszczelnieniami. Może zastąpić oleje przekładniowe na bazie poliglikolu. Są używane do wszystkich rodzajów zastosowań, w których są wymagane w pełni syntetyczne oleje przekładniowe typu CLP z własnościami przedłużonej żywotności. Zapewniają one wysoką odporność przeciw starzeniu, odporność na obciążenia i znakomitą ochronę przed zużyciem.

WŁASCIWOŚCI:

 • Bardzo wysoka odporność na naciski
 • Kompatybilny z olejem mineralnym
 • Nie zawiera oleju mineralnego
 • Wysoka kompatybilność z elastomerami i uszczelkami
 • Dobre właściwości niskotemperaturowe
 • Niski poziom hałasu
 • Wysoka temperatura zapłonu
 • Wolne od ciał stałych
 • Dobra odporność na starzenie
 • Nieszkodliwy

ZASTOSOWANIA:

 • Do przemysłowych skrzyń przekładniowych
 • Do przekładni urządzeń radarowych lub telegraficznych
 • Do przekładni pracujących w wysokich temperaturach
 • Dla łożysk pracujących w wysokich temperaturach – wentylatory, kuchenki, silniki
 • Dla łożysk w piecach
 • Do łożysk w urządzeniach chłodniczych
 • Do kalandrów przy produkcji polimerów takich jak winyl i ABS
 • Do przemysłowych przekładni pracujących w wysokich temperaturach i innych niekorzystnych warunkach

PARAMETRY

jednostki

wartości

Klasa lepkości ISO VG

68

100

150

220

320

460

Lepkość kinematyczna w 40oC

mm2/s

70

100

150

220

320

460

Gęstość w 20oC

kg/m3

830

840

840

845

848

850

Temperatura płynięcia

oC

- 45

- 48

- 45

- 39

- 33

- 33

Temperatura zapłonu

oC

170

260

262

270

270

270

Wskaźnik lepkości

200

144

147

154

156

156

Zdolność do przenoszenia obciążeń FZG Test A/8.3/90

>12