Tantal S ML – najwyższej jakości specjalne oleje przekładniowe syntetyczne

Są to syntetyczne oleje produkowane na bazie PAO i opatentowanej mieszanki dodatków w postaci zawiesiny koloidalnej molibdenu. Zapobiegają tworzeniu się plamek korozji wżerowej jak również ścieraniu abrazyjnemu (szare plamki). Zapewniają najwyższą ochronę przeciwzużyciową. Dzięki temu specjalnemu pakietowi dodatków zapewniają długą żywotność w ciężkich warunkach i ochronę przed zużyciem w najbardziej ekstremalnych warunkach eksploatacji. Cząsteczki molibdenu zawartego w oleju w postaci zawiesiny koloidalnej uaktywniają się w wysokiej temperaturze i przy dużych naciskach, obniżając tarcie i wygładzając powierzchnie. Pakiet ten działając fizyko-chemicznie w obszarze tarcia mieszanego zapobiega powstaniu pittingu i mikropittingu. Powierzchnie wcześniej uszkodzonych zębów przekładni przy udziale zwykłych olejów mogą być wygładzone dzięki efektowi mikroplastycznego działania wygładzającego. Tworzą na powierzchniach współpracujących molekularny film ochronny.
Oleje te zapewniają doskonała odporność antykorozyjną dla stali i metali nieżelaznych oraz skrajnie długą żywotność w stosunku do typowych olejów przekładniowych. Zmniejszają współczynnik tarcia dzięki czemu uzyskujemy znaczne obniżenie temp. pracy urządzenia, zmniejszenie strat w pracy urządzeń, zmniejszenie energochłonności urządzeń.
Wysokojakościowe przekładniowe oleje przemysłowe Tantal S ML o wydłużonej żywotności przeznaczone są do pracy w wysokobciążonych przekładniach przemysłowych. Opracowane zostały między innymi do zastosowania w przekładniach elektrowni wiatrowych, w hutnictwie i górnictwie. Przekraczają normy DIN 51517, część 3, CLP, jak również najwyższy etap w teście FVA 54.

PARAMETRY

jednostki

wartości

 

Klasa lepkości ISO VG

100

150

220

320

460

680

DIN 51519

Lepkość kinematyczna w 40oC

mm2/s

100

150

220

320

460

680

DIN ISO 51562-1

Lepkość kinematyczna w 100oC

mm2/s

15

18

24

32

42,2

54

DIN ISO 51562-1

Gęstość w 15oC

kg/m3

880

880

880

880

884

890

DIN 51757

Temperatura płynięcia

oC

- 42

- 39

- 39

- 39

- 36

- 36

DIN ISO 3016

Temperatura zapłonu

oC

260

260

260

258

264

270

DIN EN 2592

Wskaźnik lepkości

130

130

134

138

146

150

Zdolność do przenoszenia obciążeń FZG Test A/8.3/90

>14

ISO 14635-2

Ochrona przed korozją miedź 3h 100oC

pass

pass

pass

pass

pass

Pass

DIN ISO 2160

Ochrona korozyjna 24 h

pass

pass

pass

pass

pass

pass

DIN ISO 7120

Odporność na pienienie

5/10/5  0/0/0

5/10/5 0/0/0

15/10/10 0/0/0

20/10/20 0/0/0

20/30/10 0/0/0

20/30/10  0/0/0

ASTM D 892

Test FVA 54 mikropitting

>10

FVA Nr 54