nazwa produktu

opis

opakowanie

CLEANER Spray                                          PENETRANT  Spray                                    DEVELOPER  Spray Zestaw produktów w aerozolu do szybkiego nieinwazyjnego (NDT) sprawdzania wad materiałowych takich jak pęknięcia, rysy, itp. Badaną powierzchnię czyścimy i odtłuszczamy przy użyciu CLEAN Spray, następnie natryskujemy PENETRANT B Spray i na koniec DEVELOPER C Spray. Wszelkie wady materiałowe zostaną błyskawicznie ujawnione. 12 x 400 ml

12 x 500 ml

12 x 500 ml

 LEAK DETECTOR Spray Niepalny, bezpieczny ekologicznie, niekorozyjny, nieszkodliwy środek do wykrywania nieszczelności w układach powietrza i gazowych. Zakres zastosowania to instalacje gazowe LPG, metanowe, tlenowe, azotowe, na sprężone powietrze, CO2, hel, argon, itp., instalacje chłodzące freonem, kolektory wlotowe w silnikach z doładowaniem. Może być stosowany w temp. nawet do -30oC. 12 x 400ml