Nazwa produktu

opis

zastosowania

OG PRZ Spray Bardzo lepki, opracowany w najnowszych technologiach smar do kół zębatych, przekładni otwartych, kołowrotów, łańcuchów i lin. Polarne dodatki EP zostały połączone z zagęszczaczem, a nie z olejami bazowymi, dzięki czemu uzyskano ekstremalną odporność na naciski i obciążenia. Po odparowaniu olejów, mydła w dalszym ciągu chronią powierzchnie współpracujące nawet do ok. 240oC. Tworzy prawie suchą ale bardzo odporną i elastyczną powłokę smarującą. Nie łapie kurzu i innych zanieczyszczeń. Ekstremalnie odporny na zimną, gorącą i morską wodę. Olej bazowy mineralny o lepkości w 40oC = 800 mm2/s, odporność na naciski 7500 N. Narażone na ekstremalne warunki pracy koła zębate, wieńce, przekładnie otwarte, łańcuchy i liny w urządzeniach dźwigowych, portowych, w przemyśle hutniczym, cementowym, produkcji płyt wiórowych, waty szklanej, itp.

olej bazowy mineralny NLGI 0

kolor – brązowy

-30oC do +140oC

12 x 400 ml
OG Z Spray Czarny, bardzo lepki, dobrze przywierający, opracowany w najnowszych technologiach smar do kół zębatych, przekładni otwartych, kołowrotów, łańcuchów i lin. Zawiera dodatki EP. Przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach. Zapewnia niski poziom hałasu. Olej bazowy mineralny o lepkości w 20oC = ok. 10.000 mm2/s Narażone na ekstremalne warunki pracy koła zębate, wieńce, przekładnie otwarte, łańcuchy i liny w urządzeniach dźwigowych, portowych, w przemyśle hutniczym, cementowym, produkcji płyt wiórowych, waty szklanej, itp.

olej bazowy mineralny

kolor – czarny

-25oC do +300oC

bez punktu kroplenia

12 x 400 ml
OG PR MoS2 Spray Specjalnie opracowany, bardzo lepki, dobrze przylegający olej syntetyczny, połączony z MoS2 smar do kół zębatych, przekładni otwartych, kołowrotów, łańcuchów i lin zapewnia doskonałą ochronę przeciwkorozyjną, odporność na naciski i ścieranie, zapewnia niski poziom hałasu. Narażone na ekstremalne warunki pracy koła zębate, wieńce, przekładnie otwarte, łańcuchy i liny w urządzeniach dźwigowych, portowych, itp.

olej bazowy syntetyczny

kolor – czarny

-25oC do +150oC

12 x 400 ml
OG PROR Spray Biodegradalny, oparty na estrach, bardzo lepki, opracowany w najnowszych technologiach smar do kół zębatych, przekładni otwartych, kołowrotów, łańcuchów i lin. Zawiera dodatki EP. Zapewnia niski poziom hałasu. Olej bazowy estry. Odporność na naciski 10.000 N. Narażone na ekstremalne warunki pracy koła zębate, wieńce, przekładnie otwarte, łańcuchy i liny, gdzie wymagane są środki biodegradalne.

olej bazowy estry NLGI 1 – 2

kolor – biały

-20oC do +120oC

12 x 400 ml