nazwa produktu

opis

opakowanie

 FCH – ALU Grinding Spray

(szlifierki taśmowe i listkowe)

Wysoce efektywny środek chłodzący i rozdzielający stosowany do obróbki powierzchni aluminiowych z materiałami szlifującymi jak ściernice listkowe, tarcze włókninowe i tarcze ścierne. Dłuższa żywotność, brak przedwczesnego dodawania materiałów szlifujących, lepsza wydajność szlifowania, niższa temperatura szlifowania, niższe koszta szlifowania.

12 x 400 ml

FCH – ALUCUT

Schneidol

Spray

Skuteczne dodatki EP zawarte w oleju pozwalają na osiągnięcie wysokiego ciśnienia, zapobiegają mechanicznemu zużyciu, a także zapewniają dobrą tolerancję substancji aktywnych FE przez stopy aluminium. Preparat tworzy elastyczną warstwę smaru, zapewniającą ochronę przeciwkorozyjną; pozwala na osiągnięcie czystego zastosowania podczas cięcia, charakteryzuje się wysoką przyczepnością na wszystkich powierzchniach. Bardzo wydajny w zastosowaniu dzięki dozującej głowicy rozpylacza. Składniki preparatu nie zawierają ołowiu, siarki, chloru i PCB. Preparat o łatwo topliwej lepkości stosowany jest dla konkretnych operacji cięcia, ciągnięcia i operacjach odnawiających, jak formowanie pustych przestrzeni ze stopów aluminium. Nadaje się idealnie do gwintowania, wiercenia, kręcenia, frezowania, ścierania, piłowania i sztancowania aluminium, stali i wielu innych stopów.

12 x 400 ml

4 x 5 L

1 x 10 L

1 x 30 L

 FCH – BIO CUT

Schneidol

Spray

Transparentny, całkowicie bio-degradowalny olej z wysoce skutecznymi dodatkami EP i substancjami czynnymi odpowiedzialnymi za ochronę przeciwkorozyjną, które optymalizują naturalne właściwości syntetycznego medium bazowego. Nie zawiera olejów mineralnych, charakteryzuje się dobrym działaniem chłodzącym i płuczącym dla czystych cięć i czystych powierzchni  oraz długiej żywotności narzędzi. Nadaje się do obróbki stali, metali lekkich i kolorowych aż po materiały najciężej dające się rozdzielić. Olej nadaje się wyjątkowo dobrze do stosowania z urządzeniami mikro-dozującymi (minimalne zużycie bez pozostałości).

12 x 400 ml

4 x 5 L

1 x 10 L

1 x 30 L

 FCH – INOX CUT

Schneidol

Spray

Wyjątkowo silnie aktywny, niezawierający chloru olej do skrawania o wysokiej wydajności, zawiera biegunowe substancje czynne, jak niektóre chemiczne dodatki, które przy wysokim ciśnieniu i temperaturach reakcyjnych wytwarzają na ciałach stałych warstwy smarowe. Pozwala to uniknąć narostów na ostrzu i zgrubień na materiałach. Preparat nadaje się idealnie do stosowania przy wierceniu głębokich otworów, jak dla procesów, ciężko odrywających wióry, jak np. walcowanie kół zębatych, frezowanie obwiedniowe, frezowanie kopiowe i podobne (w przypadku metali kolorowych następują przebarwienia).

12 x 400 ml

4 x 5 L

1 x 10 L

1 x 30 L

FCH – CUT OIL DVGW

Spray

Specjalny olej do gwintowania, wodoodporny, nie zawiera olejów mineralnych, schładzający środek smarujący. Produkowany z olejów naturalnych, niewrażliwy na działania mikroorganizmów, czyste powierzchnie do cięcia i długa żywotność narzędzi – dobra gospodarczość, nie zawiera związków amonowych i nitrowych (wytworzenie się nitrozaminy ze strony produktu nie jest możliwe). Dozwolony do stosowania w zakresie cięcia, wiercenia, frezowania, w pracach pilarskich, w sektorze gazu i wody. Jest zgodny z wymogami normy i certyfikatu DVGW (dopuszczenie do wody pitnej i gazu).

12 x 500 ml

4 x 5 L

1 x 10 L

1 x 30 L

 FCH – UNIVERSAL CUT

Schneidol

Spray

Specjalistyczny olej do skrawania, transparentny. Zagęszczony olej zawiera wysoce skuteczne dodatki EP i biegunowe substancje czynnej, elastyczny film smarowy, stanowiący ochronę przeciwkorozyjną, odporny na wysokie obciążenia dzięki wytrzymałemu tworzeniu się warstw granicznych, wytrzymały na wysokie cieśninie. Zapewnia pracę o niskim zużyciu materiałów, z ochroną przeciwkorozyjną. Celowe i czyste zastosowanie podczas cięcia, bardzo wydajne w użyciu dzięki dozującej głowicy rozpylacza. Olej stosowany jest dla maszyn, które nie posiadają pełnego oddzielenia smaru chłodzącego od stosowanego oleju hydraulicznego. Nadaje się do obróbki stali, metali lekkich i kolorowych.

12 x 400 ml

4 x 5 L

1 x 10 L

1 x 30 L

 FCH – EXTRA CUT

Schneidol

Spray

Wysoce wydajny olej do skrawania, wyjątkowo silny, bez dodatku chloru. Olej zawiera biegunowe substancje czynne, jak też konkretne dodatki typu EP o działaniu chemicznym, które przy wysokim ciśnieniu i temperaturach reakcyjnych wytwarzają na ciałach stałych filmy smarowe. Zapobiega to zgrzewaniu i ponownemu rozrywaniu pomiędzy narzędziem a przedmiotem obrabianym. Pozwala to uniknąć narostów na ostrzu i zgrubień na materiałach na bokach i powierzchniach przyłożenia przeciągaczy do rowków. Olej nadaje się idealnie do wiercenia głębokich otworów i do ciężkiego wykonywania rowków w dających się ciężko rozdzielać ciągliwo-twardych stalach o największej twardości, również dla innych, powolnych procesów, ciężko odrywających wióry, jak np. walcowanie kół zębatych, frezowanie obwiedniowe, frezowanie kopiowe i podobne (w przypadku metali kolorowych następują przebarwienia).

12 x 400 ml

4 x 5 L

1 x 10 L

1 x 30 L

 FCH – Specialschaum

Schneidol

Spray

Olej do skrawania „piana specjalistyczna” to wyjątkowo aktywny olej  o wysokiej wydajności, który dzięki swoim wyszukanym komponentom zapewnia optymalne chłodzenie przedmiotów obrabianych i narzędzi podczas wiercenia, frezowania, piłowania i skręcania. Skutkuje to wydłużeniem żywotności narzędzi. Produkt charakteryzuje się optymalną wydajnością smarowania, a materiały obrabiane osiągają wysoką jakość powierzchni. Dzięki dodatkom przyczepnym możliwe jest również nanoszenie oleju na powierzchniach pionowych, bez strat spowodowanych cieknięciem, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych, ciekłych olejów do skrawania. Olej do skrawania „piana specjalistyczna” zawiera zarówno biegunowe substancje czynne jak też konkretne, działające chemicznie dodatki typu EP, które zapobiegają zgrzewaniu i ponownemu rozrywaniu pomiędzy narzędziem a przedmiotem obrabianym.

12 x 400 ml